Robot Bart stopt stress

Veel personen met een visuele- en verstandelijke beperking ervaren stress. Mindfulness- en ontspanningsoefeningen kunnen dan helpen, maar het is vaak lastig om deze zelfstandig vol te houden. De inzet van interactieve robots is in opkomst binnen de gehandicaptenzorg, en kan hierbij mogelijk ondersteuning bieden.

Het project ‘Robot Bart stopt stress’ geleid door Prof. Dr. P.S. Sterkenburg is afgerond. Het doel van het project was om te onderzoeken in hoeverre een sociale robot zoals Robot Bart, ingezet kan worden om ontspanningsoefeningen aan te bieden aan cliënten met een visuele en verstandelijke beperking. Tijdens het onderzoek kregen cliënten de ontspanningsoefeningen aangeboden door robotje Bart. Daarnaast gebeurde hetzelfde via een therapeut die aanwezig was en via geluidsopnames. Alle uitkomsten werden met elkaar vergeleken.  In totaal hebben 75 cliënten meegedaan en deze testen zijn voornamelijk uitgevoerd bij Bartiméus, Ons Tweede Thuis, Odion en Visio. 

Software

De software voor dit project wordt gratis ter beschikking gesteld als een  zip pakket.

BartStoptStress.zip
[116 MB]

Nao robot

Robot bart is een NAO robot en bovenstaande software werkt alleen in combinatie met een NAO robot (een V4 of V5). Hiervoor dient software te worden opgezet als beschreven in http://www.tivipe.com/download/nao-robot/.