Robot Bart stopt stress

Veel personen met een visuele- en verstandelijke beperking ervaren stress. Mindfulness- en ontspanningsoefeningen kunnen dan helpen, maar het is vaak lastig om deze zelfstandig vol te houden. De inzet van interactieve robots is in opkomst binnen de gehandicaptenzorg, en kan hierbij mogelijk ondersteuning bieden.

Het project ‘Robot Bart stopt stress’ geleid door Prof. Dr. P.S. Sterkenburg is afgerond. Het doel van het project was om te onderzoeken in hoeverre een sociale robot zoals Robot Bart, ingezet kan worden om ontspanningsoefeningen aan te bieden aan cliënten met een visuele en verstandelijke beperking. Tijdens het onderzoek kregen cliënten de ontspanningsoefeningen aangeboden door robotje Bart. Daarnaast gebeurde hetzelfde via een therapeut die aanwezig was en via geluidsopnames. Alle uitkomsten werden met elkaar vergeleken.  In totaal hebben 75 cliënten meegedaan en deze testen zijn voornamelijk uitgevoerd bij Bartiméus, Ons Tweede Thuis, Odion en Visio. 

Software

De software voor dit project wordt gratis ter beschikking gesteld als een  zip pakket.

BartStoptStress.zip
[116 MB]

Nao robot

Robot bart is een NAO robot en bovenstaande software werkt alleen in combinatie met een NAO robot (een V4 of V5). Hiervoor dient software te worden opgezet als beschreven in http://www.tivipe.com/download/nao-robot/.

Robot training to reducing worrying behavior

Introduction

Robot training has been developed in collaboration with Bartimeus foundation, University of Amsterdam en Eindhoven university of technology. The aim of this project is to reduce the worrying behavior of visually impaired people.

Software

The software in this project is offered for free and can be used as is. The software is available as a zip package. Since the training of the people has been conducted in Dutch the name of the file is in dutch as well (piekeren = to worry).

Piekeren.zip
[72.3 MB]

Nao Robot

The code will only working in combination with a NAO robot on this robot also code needs to be installed as discribed in http://www.tivipe.com/download/nao-robot/

Controlling a NAO robot using states

From our partners in robotics we often hear that TiViPE is easy to use, but for starters the first steps appear to be the biggest hurdle. Here is a step by step approach how to use TiViPE as an end-user programming environment without any textual programming.

In this case we construct a robot control example by using states.

Figure 1: Flow chart of toy scenario.

Continue reading “Controlling a NAO robot using states”

Connecting a NAO robot

The aim of this post is to control robots using TiVIPE software. A robot, a computer, a router or internet switch, and 2 ethernet cables are required. The document describes in short steps how these components are connected, started, and checked. In addition the steps needed to get check every connection and to get the software working properly within TiViPE are described.

Continue reading “Connecting a NAO robot”

Merging modules

One of the extremely powerful tools of graphical programming is compounding a set of modules into a single new module. Nevertheless even if this is a fully automated process, the compiler is not smart enough to generate useful documentation, nor is it able to fixate or reorder parameters. This post elaborates on how to merge a set of TiViPE modules to a new module.

Continue reading “Merging modules”